Karlastaden – Karlatornet podiet

Mattias Hotell 0 Comments

LEGERA utför projektering styr och övervakning i den kommersiella delen av projektet Podiet Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Podiet är beläget under och omkring Karlatornet samt några plan i själva tornet. Podiet omfattar hotell, konferens, butikslokaler, kontor och observation deck. Totalt ca 25 000 kvm BTA. Karlatornet kommer att bli Nordens högsta byggnad, 74 våningar och 250 m högt.

Ny terminal Landvetter flygplats

Mattias Infrastruktur, Övrigt, Shoppingcenter 0 Comments

Landvetter flygplats investerar totalt 1,9 miljarder kronor för att möta det växande antalet flygresenärer i Västsverige. I flera steg byggs större ankomsthall, fler sorteringsfickor för avgående bagage, utbyggd säkerhetskontroll och bagagehotell mm. Nästa steg blir en expansion av terminalen söderut. Den nya tillbyggnaden får tre nya så kallade bryggor där flygplan kan angöra för att ta ombord och släppa av …

Gryaab driftcentral

Mattias Forskning, Garage, Industri, Kontor, Laboratorium, Ljusgård 0 Comments

Ny driftcentral på Ryaverken som samlar de olika grupperna inom driftavdelningen. Byggnaden på 3100m2 BTA länkar till befintlig centralbyggnad via en ljusgård och inrymmer nya kontor, laboratorielokaler, kontrollrum samt ny huvudentré och entréhall för hela bolaget. Legera har projekterat styr- och övervakningsanläggning samt har i byggskede rollen som installationssamordnare.

Carlanderska sjukhuset, Göteborg

Mattias Partnering, Sjukhus, Storkök

Carlanderska sjukhuset i Göteborg skall utökas med en tillbyggnad på 7000 kvadratmeter samt ombyggnader i befintliga lokaler. Kund är Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset AB. Carlanderska sjukhuset byggdes 1927 som ett komplement till den offentliga vården i regionen. Sjukhuset och den intilliggande Carlandersparken utgör en kulturhistorisk miljö och därför har stor vikt lagts vid att nybyggnationen ska smälta väl in. Tillbyggnaden omfattar …

Uarda, Stockholm

Mattias Breeam, Garage, Kontor, Ljusgård, Storkök

Uarda hus C, ligger mitt i den nya Arenastaden med Friends Arena runt hörnet. Inne i byggnaden möts man av ett högt och generöst entrérum. Här finns ett livligt entréplan, med konferensavdelning, restaurang och kaffebar kring de två orangerierna i ljusgårdarnas botten.  7 våningar med en total yta på ca 20233 m2. Installationstät byggnad med nytänkande kring brandfunktioner som styrs från styr …

Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm

Mattias Energicentral, Forskning, Laboratorium, Museum

Naturhistoriska riksmuseet är ett biologiskt och geologiskt museum i Stockholm som etablerades 1819. Museet är Sveriges största museianläggning och inrymmer även Cosmonova, ett planetarium och Sveriges enda IMAX-biograf. Byggnadens monumentala tegelarkitektur ger ett klassiskt intryck där även trapphus och vestibuler är ståtligt utformade. Byggnaden domineras av ett 25 meter högt kupolkrönt centraltorn, som släpper in dagsljus genom samtliga våningar ner till entréhallen. …

Västlänken & Haga Station

Mattias Infrastruktur

Västlänken Järnvägstunnel och Haga station. Västlänken är en pendeltågstunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer, som ger staden genomgående pendeltågstrafik. Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Från Haga tar du dig lätt till olika skolor och arbetsplatser i närheten eller byter enkelt till annan kollektivtrafik . LEGERA utför projektering styr- och övervakning för Ramböll Sverige …

Sahlgrenska Sjukhuset BOIC, Göteborg

Mattias Forskning, Laboratorium, Sjukhus

Västra Götalandsregionen genomför sin största satsning någonsin när Bild- och Interventionscentrum uppförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Byggnaden kommer att innehålla MR-kameror, PET/CT-kameror, hybridsalar, interventionssalar, cyklotron med tillhörande radiofarmakalab samt en sterilcentral. En av de mest installationstäta byggnader man kan tänka sig och med stor tyngdpunkt på robusthet och autonom drift. När byggnaden är klart kommer den att vara 21 000 kvadratmeter stor och …

Tuletorget, Stockholm

Mattias Bostadsfastighet, Garage, Skolor, Storkök

Likt två skulpturer kommer Tuletornen att stoltsera vid Tuletorget i Sundbyberg. De två sextonvåningshusen kommer att erbjuda bostäder med loungebalkonger och storslagen utsikt. Arkitekturen är modern och iögonfallande. Visionen är att de skulpturala volymerna av ljus betong och mattborstad aluminium ska skapa skuggspel och liv. Interiörmässigt designas Tuletornen av designerduon Simon och Tomas. Styrmässigt har flera system med integrerad styrutrustning knutits ihop och …