Ny terminal Landvetter flygplats

Mattias Infrastruktur, Övrigt, Shoppingcenter 0 Comments

Landvetter flygplats investerar totalt 1,9 miljarder kronor för att möta det växande antalet flygresenärer i Västsverige. I flera steg byggs större ankomsthall, fler sorteringsfickor för avgående bagage, utbyggd säkerhetskontroll och bagagehotell mm. Nästa steg blir en expansion av terminalen söderut. Den nya tillbyggnaden får tre nya så kallade bryggor där flygplan kan angöra för att ta ombord och släppa av …

Liseberg, Göteborg

Mattias Övrigt, Storkök 0 Comments

Liseberg är Nordens största nöjespark. Parken slog för första gången upp sina portar den 8 maj 1923 och bland åkattraktionerna fanns den 996 meter långa Gamla bergbanan. Ett säsongskort kostade då 20 kronor. LEGERA har hjälp till med bl.a. Nya bergbanan och Järnvägsrestaurangen samt Burger King i Kaninlandet.

Räddningstjänst och larmcentral, Kalmar

Mattias Garage, Övrigt, Säkerhetsanläggning

Kommunen planerar att bygga en ny kommunal larmcentral kombinerat med brandstation med en bruttoarea på över 6000 kvadratmeter. Larmcentralen skall bland annat hantera 112-samtal, automatiska brandlarm, trygghetslarm samt krisledning. En sådan anläggning skall tåla det mesta och man skall kunna fortsätta arbetet oavsett vad som händer utanför byggnaden. På grund av detta har installationerna flera olika driftlägen. Detta tar styr- och övervakningsanläggningen hand om och verksamheten kan fortgå …