2017-05-15 Nyanställning

Mattias Nyheter 0 Comments

Idag börjar äntligen Thomas Kullander på Legera! Thomas förstärker ett redan starkt gäng med lång erfarenhet inom installationsteknik. Thomas har arbetat som styr- och övervakningsentreprenör, styrspecialist inom konsultledet samt som installationsexpert på beställarsidan. Välkommen!