Carlanderska sjukhuset, Göteborg

Mattias Partnering, Sjukhus, Storkök

Carlanderska sjukhuset i Göteborg skall utökas med en tillbyggnad på 7000 kvadratmeter samt ombyggnader i befintliga lokaler. Kund är Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset AB. Carlanderska sjukhuset byggdes 1927 som ett komplement till den offentliga vården i regionen. Sjukhuset och den intilliggande Carlandersparken utgör en kulturhistorisk miljö och därför har stor vikt lagts vid att nybyggnationen ska smälta väl in. Tillbyggnaden omfattar …

Sahlgrenska Sjukhuset BOIC, Göteborg

Mattias Forskning, Laboratorium, Sjukhus

Västra Götalandsregionen genomför sin största satsning någonsin när Bild- och Interventionscentrum uppförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Byggnaden kommer att innehålla MR-kameror, PET/CT-kameror, hybridsalar, interventionssalar, cyklotron med tillhörande radiofarmakalab samt en sterilcentral. En av de mest installationstäta byggnader man kan tänka sig och med stor tyngdpunkt på robusthet och autonom drift. När byggnaden är klart kommer den att vara 21 000 kvadratmeter stor och …