2020-02-17 Nyanställning

Mattias Nyheter 0 Comments

Idag hälsar vi Daniel Forsmark välkommen till Legera! Daniel förstärker ett redan starkt gäng med lång erfarenhet av SCADA-system, kommunikation och systemintegration inom fastighetsautomation. Daniel har tidigare arbetat som systemintegratör och uppdragsansvarig inom styrteknik för fastighetsautomation. Välkommen!