Ny terminal Landvetter flygplats

Mattias Infrastruktur, Övrigt, Shoppingcenter 0 Comments

Landvetter flygplats investerar totalt 1,9 miljarder kronor för att möta det växande antalet flygresenärer i Västsverige. I flera steg byggs större ankomsthall, fler sorteringsfickor för avgående bagage, utbyggd säkerhetskontroll och bagagehotell mm. Nästa steg blir en expansion av terminalen söderut. Den nya tillbyggnaden får tre nya så kallade bryggor där flygplan kan angöra för att ta ombord och släppa av …

Västlänken & Haga Station

Mattias Infrastruktur

Västlänken Järnvägstunnel och Haga station. Västlänken är en pendeltågstunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer, som ger staden genomgående pendeltågstrafik. Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Från Haga tar du dig lätt till olika skolor och arbetsplatser i närheten eller byter enkelt till annan kollektivtrafik . LEGERA utför projektering styr- och övervakning för Ramböll Sverige …