VI ÄR LEGERA


Sammantaget har vi massor av erfarenhet i branschen och har jobbat i alla tänkbara projekt och entreprenadformer.

Vi vet hur alla installationer ska fungera tillsammans och hur man får ut maximalt ur varje enskilt system för att få god energihushållning utan att det går ut över komforten.

När du anlitar oss, projekterar vi ert nya styr- och övervakningssystem så att det blir överskådligt och användarvänligt. Det är viktigt eftersom det blir ditt viktigaste verktyg för att sköta om hela din fastighet när det gäller underhåll, komfort och energianvändning.

Vi projekterar inte luft-, rör- eller elanläggningar utan bistår alla konsulter, styrentreprenörer, byggföretag samt beställare med vår spetskompetens. Vi är vana att arbeta efter våra uppdragsgivares rutiner och kvalitetssystem.

I byggskedet är vi den naturliga samordnaren där vi har tät kontakt med alla aktörer.

VÅRA TJÄNSTER


Installationsledning

 • Utredningar
 • Kalkyler

Projektering

 • Inventering
 • Energi- och klimatoptimering
 • Termografering

Installationsledning

 • Utredningar
 • Kalkyler
 • Upprättande av gränsdragningslista
 • Anbudsutvärdering
 • Stöd vid upphandling av entreprenörer

Projektering

 • Utredningar & kalkyler
 • Upprättande av styrstandarder
 • Upprättande av märkstandarder
 • Program- och systemhandlingar

Installationsledning

 • Installationssamordning projektering
 • Utredningar & kalkyler
 • Samgranskning (korsläsning) mellan olika discipliner
 • Bas-P

Projektering

 • Projektering av styr- och övervakningsanläggningar

Installationsledning

 • Kontrollantuppdrag
 • Installationssamordning
 • Bas-U

Projektering

 • Uppföljning (hjälp under byggskede)
 • Utvärdering av ÄTA

Installationsledning

 • Ledning av samordnad kontroll (provning) VVS-el-brand-dörrmiljöer
 • CE-märkning enl. maskindirektivet
 • Samordning DU-pärmar
 • Entreprenadbesiktning styr- och övervakningsanläggningar
 • Entreprenadbesiktning VVS
 • Termografering

Projektering

 • Relationshandlingar styr- och övervakningsanläggningar

Installationsledning

 • Belastningsberoende provning
 • Driftoptimering
 • Garantibesiktning
 • Energi- och klimatoptimering

Projektering

Ju tidigare desto bättre

Dörrmiljöer vållar ofta problem både i projektering och i byggproduktion. Vill ni slippa detta? Ta med oss i ett tidigt skede!


DELA DEN HÄR SIDAN! VÄLJ DITT FORUM.