Räddningstjänst och larmcentral, Kalmar

Mattias Garage, Övrigt, Säkerhetsanläggning

Kommunen planerar att bygga en ny kommunal larmcentral kombinerat med brandstation med en bruttoarea på över 6000 kvadratmeter. Larmcentralen skall bland annat hantera 112-samtal, automatiska brandlarm, trygghetslarm samt krisledning. En sådan anläggning skall tåla det mesta och man skall kunna fortsätta arbetet oavsett vad som händer utanför byggnaden. På grund av detta har installationerna flera olika driftlägen. Detta tar styr- och övervakningsanläggningen hand om och verksamheten kan fortgå …