2qhn5k2wxkf5vt8b

Karlastaden – Karlatornet podiet

Mattias Hotell 0 Comments

LEGERA utför projektering styr och övervakning i den kommersiella delen av projektet Podiet Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Podiet är beläget under och omkring Karlatornet samt några plan i själva tornet. Podiet omfattar hotell, konferens, butikslokaler, kontor och observation deck. Totalt ca 25 000 kvm BTA. Karlatornet kommer att bli Nordens högsta byggnad, 74 våningar och 250 m högt.

Bild Carlanderska balkongvy - copyright White

Carlanderska sjukhuset, Göteborg

Mattias Partnering, Sjukhus, Storkök

Carlanderska sjukhuset i Göteborg skall utökas med en tillbyggnad på 7000 kvadratmeter samt ombyggnader i befintliga lokaler. Kund är Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset AB. Carlanderska sjukhuset byggdes 1927 som ett komplement till den offentliga vården i regionen. Sjukhuset och den intilliggande Carlandersparken utgör en kulturhistorisk miljö och därför har stor vikt lagts vid att nybyggnationen ska smälta väl in. Tillbyggnaden omfattar …

Uarda

Uarda, Stockholm

Mattias Breeam, Garage, Kontor, Ljusgård, Storkök

Uarda hus C, ligger mitt i den nya Arenastaden med Friends Arena runt hörnet. Inne i byggnaden möts man av ett högt och generöst entrérum. Här finns ett livligt entréplan, med konferensavdelning, restaurang och kaffebar kring de två orangerierna i ljusgårdarnas botten.  7 våningar med en total yta på ca 20233 m2. Installationstät byggnad med nytänkande kring brandfunktioner som styrs från styr …

Naturhistoriska-riksmuseet

Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm

Mattias Energicentral, Forskning, Laboratorium, Museum

Naturhistoriska riksmuseet är ett biologiskt och geologiskt museum i Stockholm som etablerades 1819. Museet är Sveriges största museianläggning och inrymmer även Cosmonova, ett planetarium och Sveriges enda IMAX-biograf. Byggnadens monumentala tegelarkitektur ger ett klassiskt intryck där även trapphus och vestibuler är ståtligt utformade. Byggnaden domineras av ett 25 meter högt kupolkrönt centraltorn, som släpper in dagsljus genom samtliga våningar ner till entréhallen. …

hagastation

Västlänken & Haga Station

Mattias Infrastruktur

Västlänken Järnvägstunnel och Haga station. Västlänken är en pendeltågstunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer, som ger staden genomgående pendeltågstrafik. Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Från Haga tar du dig lätt till olika skolor och arbetsplatser i närheten eller byter enkelt till annan kollektivtrafik . LEGERA utför projektering styr- och övervakning för Ramböll Sverige …

boic1500

Sahlgrenska Sjukhuset BOIC, Göteborg

Mattias Forskning, Laboratorium, Sjukhus

Västra Götalandsregionen genomför sin största satsning någonsin när Bild- och Interventionscentrum uppförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Byggnaden kommer att innehålla MR-kameror, PET/CT-kameror, hybridsalar, interventionssalar, cyklotron med tillhörande radiofarmakalab samt en sterilcentral. En av de mest installationstäta byggnader man kan tänka sig och med stor tyngdpunkt på robusthet och autonom drift. När byggnaden är klart kommer den att vara 21 000 kvadratmeter stor och …

Tuletorget3

Tuletorget, Stockholm

Mattias Bostadsfastighet, Garage, Skolor, Storkök

Likt två skulpturer kommer Tuletornen att stoltsera vid Tuletorget i Sundbyberg. De två sextonvåningshusen kommer att erbjuda bostäder med loungebalkonger och storslagen utsikt. Arkitekturen är modern och iögonfallande. Visionen är att de skulpturala volymerna av ljus betong och mattborstad aluminium ska skapa skuggspel och liv. Interiörmässigt designas Tuletornen av designerduon Simon och Tomas. Styrmässigt har flera system med integrerad styrutrustning knutits ihop och …

Rantorget

Rantorget, Göteborg Energi

Mattias Green Building, Kontor, Ljusgård

Uppdraget omfattade en 7 500 kvm stor ny kontorsbyggnad samt en total ombyggnation av den 16 000 kvm stora befintliga kontorsbyggnaden. Projektet var uppdelat i två etapper. Den första inleddes i början av 2011 och stod klar för inflyttning under våren 2013. Den nya kontorsbyggnaden ansluter till den befintliga byggnaden genom en ljus entrégård. Byggnaden har miljöklassificerats som Green Building. …

Brand 1

Räddningstjänst och larmcentral, Kalmar

Mattias Garage, Övrigt, Säkerhetsanläggning

Kommunen planerar att bygga en ny kommunal larmcentral kombinerat med brandstation med en bruttoarea på över 6000 kvadratmeter. Larmcentralen skall bland annat hantera 112-samtal, automatiska brandlarm, trygghetslarm samt krisledning. En sådan anläggning skall tåla det mesta och man skall kunna fortsätta arbetet oavsett vad som händer utanför byggnaden. På grund av detta har installationerna flera olika driftlägen. Detta tar styr- och övervakningsanläggningen hand om och verksamheten kan fortgå …