Rantorget, Göteborg Energi

Mattias Green Building, Kontor, Ljusgård

Uppdraget omfattade en 7 500 kvm stor ny kontorsbyggnad samt en total ombyggnation av den 16 000 kvm stora befintliga kontorsbyggnaden. Projektet var uppdelat i två etapper. Den första inleddes i början av 2011 och stod klar för inflyttning under våren 2013. Den nya kontorsbyggnaden ansluter till den befintliga byggnaden genom en ljus entrégård. Byggnaden har miljöklassificerats som Green Building. …

Gröna skrapan, Göteborg

Mattias Green Building, Kontor, Leed, Storkök

Med sin spektakulära arkitektur och moderna stil är Gröna Skrapan ett nytt landmärke i Göteborg. De två byggnaderna med 16 respektive 6 våningar omfattar cirka 17 000 kvadratmeter och är ett av de första kontorsprojekten i Norden som certifierats på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet Leed. Fastigheten är även certifierat enligt EU Green Building. Tjänsterna utfördes under anställning hos Bengt Dahlgren AB. …