Sylteskolan

Nya Sylteskolan i Trollhättan

Mattias Idrottsanläggning, Partnering, Skolor, Storkök 0 Comments

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan har i egenskap av fastighetsägare kontrakterat byggföretaget Serneke AB som totalentreprenör för projektet. Samarbetsformen är partnering. I maj 2017 togs det första spadtaget för den 18.400 m2 stora skolan som kommer att bli Trollhättans största. När skolan står klar i slutet av 2022 kommer den att kunna ta emot cirka 1 000 elever som även får tillgång …

image.jpg7_zps9pnldtmo

Heden 47:3 Göteborg

Mattias Kontor 0 Comments

Nybyggnad av kontorshus i 9 våningar. Själva byggnationen startade maj 2014 till en uppskattad kostnad av 200 mkr över en bruttoyta på 9000 kvadratmeter. Byggherre var Skanska Fastigheter Göteborg och som arkitekter anlitades Arkitektbyrån Design Göteborg. Projektet utfördes i form av totalentreprenad. Legera bistår med besiktning av styr- och övervakningsentreprenad.

gobigas-1500

GoBiGas, Göteborg

Mattias Forskning, Industri, Kontor, Laboratorium

GoBiGas första etapp är en demonstrationsanläggning som invigdes den 12 mars 2014. Biogasen kommer att utvinnas genom förgasning av restprodukter från skogen. I förgasningsanläggningen omvandlas biobränslet till en brännbar gas som vidareförädlas till biogas. Gasen matas direkt ut i det befintliga västsvenska gasnätet och hamnar till sist i gasfordonens tankar. Från anläggningen återvinns värmeöverskottet till fjärrvärmenätet Målet är att den …

Agroetanol

Agroetanol, Norrköping

Mattias Forskning, Industri

Agroetanol förädlar spannmål och använder restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara för tillverkning av drivmedelsetanol. I november 2008 startade driften av en andra produktionslinje. Årligen produceras cirka 230 000 m3 etanol och 200 000 ton proteinfoder. Produktionen baseras på 600 000 ton spannmål. Tjänsterna utfördes under anställning hos Bengt Dahlgren AB.

Volvo-verkstad

Bilia , Almedal, Göteborg

Mattias Industri

Hos Bilia Almedal finns serviceverkstad, skadecenter, lackverkstad, däckcenter, butik, biluthyrning och restaurang samt alla installationer som behövs för denna verksamhet. Tjänsterna utfördes under anställning hos Bengt Dahlgren AB.