Gryaab

Gryaab driftcentral

Mattias Forskning, Garage, Industri, Kontor, Laboratorium, Ljusgård 0 Comments

Ny driftcentral på Ryaverken som samlar de olika grupperna inom driftavdelningen. Byggnaden på 3100m2 BTA länkar till befintlig centralbyggnad via en ljusgård och inrymmer nya kontor, laboratorielokaler, kontrollrum samt ny huvudentré och entréhall för hela bolaget. Legera har projekterat styr- och övervakningsanläggning samt har i byggskede rollen som installationssamordnare.

gobigas-1500

GoBiGas, Göteborg

Mattias Forskning, Industri, Kontor, Laboratorium

GoBiGas första etapp är en demonstrationsanläggning som invigdes den 12 mars 2014. Biogasen kommer att utvinnas genom förgasning av restprodukter från skogen. I förgasningsanläggningen omvandlas biobränslet till en brännbar gas som vidareförädlas till biogas. Gasen matas direkt ut i det befintliga västsvenska gasnätet och hamnar till sist i gasfordonens tankar. Från anläggningen återvinns värmeöverskottet till fjärrvärmenätet Målet är att den …

Agroetanol

Agroetanol, Norrköping

Mattias Forskning, Industri

Agroetanol förädlar spannmål och använder restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara för tillverkning av drivmedelsetanol. I november 2008 startade driften av en andra produktionslinje. Årligen produceras cirka 230 000 m3 etanol och 200 000 ton proteinfoder. Produktionen baseras på 600 000 ton spannmål. Tjänsterna utfördes under anställning hos Bengt Dahlgren AB.

Volvo-verkstad

Bilia , Almedal, Göteborg

Mattias Industri

Hos Bilia Almedal finns serviceverkstad, skadecenter, lackverkstad, däckcenter, butik, biluthyrning och restaurang samt alla installationer som behövs för denna verksamhet. Tjänsterna utfördes under anställning hos Bengt Dahlgren AB.

rya-bild

Rya kraftvärmeverk, Göteborg

Mattias Energicentral, Industri

Göteborg Energi påbörjade bygget av Rya Kraftvärmeverk i Ryahamnen våren 2004 och anläggningen togs i drift hösten 2006. I ett kraftvärmeverk tar man, till skillnad från ett kondenskraftverk, vara på den värme som utvecklas när man producerar el. Kraftvärmeverket eldas med naturgas och utnyttjar mesta möjliga energi i bränslet. Tjänsterna utfördes under anställning hos Bengt Dahlgren AB.