Tengbom_AWL_Sektion_180824

AWL, Innovationsarenan och kontorshuset A Working Lab

Mattias Forskning, Kontor, Ljusgård, Partnering, Storkök 0 Comments

A Working Lab utgör den andra etappen vid Johanneberg Science Park (JSP2) på Chalmersområdet i centrala Göteborg och är ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter och Johanneberg Science Park. Dessutom finns fler hyresgäster och innovationspartners som till exempel RISE, IVL, ByggDialog och ÅF. Stommen som är i massivt trä är en viktig och strategisk del i projektets miljö- och …

Gryaab

Gryaab driftcentral

Mattias Forskning, Garage, Industri, Kontor, Laboratorium, Ljusgård 0 Comments

Ny driftcentral på Ryaverken som samlar de olika grupperna inom driftavdelningen. Byggnaden på 3100m2 BTA länkar till befintlig centralbyggnad via en ljusgård och inrymmer nya kontor, laboratorielokaler, kontrollrum samt ny huvudentré och entréhall för hela bolaget. Legera har projekterat styr- och övervakningsanläggning samt har i byggskede rollen som installationssamordnare.

Chalmers

Chalmers Göteborg

Mattias Forskning, Kontor, Ljusgård 0 Comments

Mångmiljonsatsning på Chalmers Campus. För att samordna verksamheterna under den gemensamma benämningen Chalmers Samhällsbyggnad investerar Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter AB cirka 360 miljoner kronor för att bygga om för Chalmers tekniska högskola. LEGERA har uppdraget som installationssamordnare.

gobigas-1500

GoBiGas, Göteborg

Mattias Forskning, Industri, Kontor, Laboratorium

GoBiGas första etapp är en demonstrationsanläggning som invigdes den 12 mars 2014. Biogasen kommer att utvinnas genom förgasning av restprodukter från skogen. I förgasningsanläggningen omvandlas biobränslet till en brännbar gas som vidareförädlas till biogas. Gasen matas direkt ut i det befintliga västsvenska gasnätet och hamnar till sist i gasfordonens tankar. Från anläggningen återvinns värmeöverskottet till fjärrvärmenätet Målet är att den …

Naturhistoriska-riksmuseet

Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm

Mattias Energicentral, Forskning, Laboratorium, Museum

Naturhistoriska riksmuseet är ett biologiskt och geologiskt museum i Stockholm som etablerades 1819. Museet är Sveriges största museianläggning och inrymmer även Cosmonova, ett planetarium och Sveriges enda IMAX-biograf. Byggnadens monumentala tegelarkitektur ger ett klassiskt intryck där även trapphus och vestibuler är ståtligt utformade. Byggnaden domineras av ett 25 meter högt kupolkrönt centraltorn, som släpper in dagsljus genom samtliga våningar ner till entréhallen. …

boic1500

Sahlgrenska Sjukhuset BOIC, Göteborg

Mattias Forskning, Laboratorium, Sjukhus

Västra Götalandsregionen genomför sin största satsning någonsin när Bild- och Interventionscentrum uppförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Byggnaden kommer att innehålla MR-kameror, PET/CT-kameror, hybridsalar, interventionssalar, cyklotron med tillhörande radiofarmakalab samt en sterilcentral. En av de mest installationstäta byggnader man kan tänka sig och med stor tyngdpunkt på robusthet och autonom drift. När byggnaden är klart kommer den att vara 21 000 kvadratmeter stor och …

Agroetanol

Agroetanol, Norrköping

Mattias Forskning, Industri

Agroetanol förädlar spannmål och använder restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara för tillverkning av drivmedelsetanol. I november 2008 startade driften av en andra produktionslinje. Årligen produceras cirka 230 000 m3 etanol och 200 000 ton proteinfoder. Produktionen baseras på 600 000 ton spannmål. Tjänsterna utfördes under anställning hos Bengt Dahlgren AB.

Lund universitet

Kemicentrum, Lund Universitet

Mattias Forskning, Laboratorium

På Kemicentrum bedrivs forskning och utbildning i världsklass inom kemi. Här arbetar forskare från olika forskningsområden och inriktningar inom kemin under samma tak för att förstå, förklara och förbättra vår värld. Kemicentrum disponerar totalt ca 40000 m2. Tjänsterna utfördes under anställning hos Bengt Dahlgren AB  

BMC Lund

Biomedicinskt Centrum, BMC, Lund

Mattias Forskning, Laboratorium

Biomedicinskt centrum är en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö i Lund för högkvalitativ experimentell medicinsk forskning. BMC är ett internationellt forskningscentrum av toppklass som förmår att rekrytera och utbilda de allra bästa forskarna. BMC är med sina runt 50 000 m2, Lund universitets enskilt största centrum för forskning och utbildning med ca 10 % av universitetets omsättning.